3 کتاب به انتخاب من | سری اول

کتاب اول : چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟ موش یا انسان کدام یک بهتر از دیگری در به دست آوردن خواسته خود عمل میکند؟ اگر تصور شما این است که انسان با هوش و توانایی بالایی که دارد به مراتب بهتر از موش ها عمل خواهند کرد، پس با مطالعه این کتاب به خلاف… ادامه خواندن 3 کتاب به انتخاب من | سری اول